Skal bli verdens beste på bærekraftige batterier

Prosjektet som nå har fått støtte fra Grønn plattform samler sentrale aktører fra industri og akademia i et kraftløft som skal skape den mest bærekraftige batteriverdikjeden i verden, i Norge.

Publisert: 18. februar 2022

Elkem, Vianode, Norsk Hydro, Corvus, Morrow, Freyr og SINTEF er sammen med IFE partnere i prosjektet «Sustainable Materials for the Battery Value Chain» (SUMBAT). Vi skal jobbe med aktiviteter langs hele verdikjeden fra produksjon av aktive batterimaterialer, celleproduksjon, modellering av batteridegradering, sikkerhet og resirkulering. Satsingen vil legge grunnlag for grønn omstilling gjennom norsk bærekraftig batteriproduksjon og reduserte utslipp. Prosjektet får til sammen litt over 100 millioner kroner fra Grønn plattform over en treårsperiode.

Med Grønn plattform stimulerer virkemiddelapparatet til flere verdiskapende lavutslippsnæringer, arbeidsplasser og eksportmuligheter. Det nære samarbeidet mellom ledende aktører fra industri, forskning og akademia er en viktig forutsetning for å lykkes med et nasjonalt innovasjonsløft som også skal bidra til posisjonering om markedsandeler globalt.

«Vi gleder oss til å jobbe tett med norsk batteri-industri i dette prosjektet og ytterligere styrke vår internasjonalt anerkjente posisjon innenfor nye silisiumbaserte anodematerialer,» fastslår forskningsdirektør Arve Holt, IFE 

Prosjektet skal lette markedsimplementering og kommersialisering og støtte norsk industri i den grønne omstillingen. Utvikling av infrastruktur for nye industrielle innovasjoner for batterimaterialer og -celler, og banebrytende digitale verktøy for å forutsi batteriytelse, degradering, levetid og sikkerhet står sentralt i prosjektets målsetninger. CO2-utslippene fra batteriproduksjon skal også reduseres betydelig.

– Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform er et viktig tiltak for å sikre lønnsom grønn omstilling, og skal bidra til at vi blir dyktigere til å skalere opp og å få knyttet forskning til marked, sa næringsminister Jan Christian Vestre i forbindelse med tildelingen.

Den raskt voksende batteri-industrien estimeres å skape 7000 direkte og 30 000 arbeidsplasser i verdikjeden og kunne nå et  verdiskapingspotensial tilsvarende eksportinntekter på 18 milliarder euro/år i 2050.

Relatert:
Pressemelding fra Forskningsrådet om tildelingen.
Om Grønn plattform.