Tag: Strålevern

HVRC VRdose

HVRC VRdose® er et sanntids programvareverktøy for…

Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern kan tilby flere…

Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på…

Interndosimetri

Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en…