Tag: Miljøovervåking

Analyser av stabile isotoper

Stabile isotoper er varianter av et grunnstoff som har…

Tjenester tilknyttet forskrift om radioaktiv forurensning og avfall

IFE tilbyr analyser av utslipp til vann og luft,…

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avd. Miljø- og strålevern utfører analyser av…