Virtuell og utvidet virkelighet

VR&AR-avdelingen arbeider med 3D, VR & AR teknologier og lokasjonsbaserte Informasjonssystemer. Avdelingen bruker virtuelle prototyper, digitale tvillinger, og simuleringsteknologier til å forske på, utvikle og evaluere løsninger for design, planlegging, og trening for sikkerhetskritiske industrier.

VR&AR-avdelingen driver forskning og utvikling i anvendelser av avansert visualisering, 3d-modellering, simulering, og spillteknologi.

Vi ser på hvordan ny teknologi kan brukes til å forbedre design, planlegging, trening, og situasjons-forståelse tilknyttet sikkerhetskritisk arbeid, spesielt innenfor nukleære anlegg, petroleum, jernbane, skipsfart og luftfart.

Forskningsområder

  • Smidige design- og planleggingsprosesser for sikkerhetskritiske industrier, med fokus på menneskesentrert design av arbeidsmiljøer gjennom virtuelle prototyper og digitale tvillinger
  • 3D-simulatorer til trening og opplæring
  • Strålevern planlegging og optimalisering, samt teknologier relevant for bruk til dekommisjonering av industrianlegg, inklusiv robotteknologi
  • Virtuell og utvidet virkelighet teknologier
  • Lokasjonsspesifikk datahåndtering
  • 3D-brukergrensesnitt og visualisering
  • Bruk av 3D-printing til prototyping
  • 3D-modellering og laser-scanning

Kontakt

413 17 768

Relaterte artikler