Storskjermsbilder

Bildene skal:

· Vise sammenhengen mellom systemer på en måte som gjenspeiler det totale anleggets formål og flyt.

· Vektlegge de ulike systemene i forhold til forventet operasjonelt fokus, systemets kompleksitet, samt hvilke produksjonsmessig og sikkerhetsmessige konsekvenser problemer kan føre til.

· Ta hensyn til ergonomiske og organisatoriske føringer og begrensninger gjennom valg av plassering og lesbarhet av informasjon i synsfeltet til operatøren i realistiske fysiske arbeidsposisjoner.

IFE har laget storskjermsbilder for Statfjord A, B og C, Snorre A, Troll A, Visund, Gjøa, Skarv, Gudrun, Valemon, HRP, LKAB, Kårstø, Sleipner, Eldfisk og Kristin