Sensemaking i sikkerhetskritiske situasjoner  

Dette er et NFR-prosjekt ledet av SINTEFmed IFE og MARINTEK som samarbeidspartnere. 

Her følger et kort utdrag fra NFR sine sider:

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/267509  

«Evnen til å håndtere sikkerheten i krevende maritime operasjoner blir mer avhengig av flere IKT- systemer (for eksempel systemer for dynamisk posisjonering, ballastering/stabilitet og alarmsystemer). Slike systemer er viktige i håndteringen av kritiske situasjoner da de presenterer sikkerhetskritisk informasjon som setter operatører i stand til å forstå hva som foregår. Viktigheten av god situasjonsforståelse får konsekvenser for hvordan slike systemer utformes og innføres, for arbeidsprosesser, kompetansekrav og ikke minst – det introduserer nye muligheter og utfordringer for bedre håndtering av risiko i krevende maritime operasjoner.

Vi vil studere og forbedre de teknologiske, menneskelige og organisatoriske egenskapene som trengs for effektiv «sensemaking» i sikkerhetskritiske situasjoner. Begrepet «sensemaking» handler om den måten mennesker kombinerer bruddstykker av informasjon, og treffer beslutninger. Denne prosessen innebærer tett samvirke mellom mennesker og teknologi. Effektiv «sensemaking» stiller sterke krav til kvaliteten i teknologien, operatørenes erfaring og utdanning og trening.»

 

A modern ship bridge, here with DP-systems to the right (Bilde: Kongsberg Group)

En moderne skipsbro med et dynamisk posisjoneringsystem (Bilde: Kongsberg Group)