RoboDecom – Robotisering og industriell sikkerhet

Institutt for energiteknikk (IFE) har vært en sentral driver for verdens forskning for å forbedre sikkerhet i kjernekraftproduksjon. Til tross for at IFEs forskningsreaktorer i Halden og på Kjeller er permanent lukket, kan de like fullt gjøre nytte i utvikling av nye løsninger for nedbygging av kjernefysiske anlegg ved hjelp av robot- og digitalteknologi.

RoboDecom-prosjektet har også bidrag fra SINTEF og kompetanse fra norske bedrifter, nLink, BergenRobotics og MaritimeRobotics samt de tre internasjonale bedriftene Create Technologies Limited, TECNUBEL og MAGICS.

Teknologien dette prosjektet bidrar til, vil bli et universelt verktøy for økt sikkerhet. RoboDecom kombinerer avanserte teknologier som robotteknologi, sensorteknologi, virtuell og forstørret virkelighet, 3D, radiologisk modellering, maskinlæring, menneskelig maskingrensesnitt og SLAM (simultan lokalisering og kartlegging) i løsninger som radikalt vil endre hvordan vi håndterer situasjoner og oppgaver der mennesker tradisjonelt har stått i fare for å bli eksponert for radiologisk og annet farlig materiale.

RoboDecom vil benytte ubemannede kjøretøy utstyrt med sensorer og muligheter for fjernstyring og halv- eller hel-autonom drift for å overta arbeid som til nå er utført manuelt.