Passiv sampler for overvåking av CO2-lekkasje

Arbeidet ble delt inn i følgende aktiviteter:
1) Identifikasjon av en passiv sampler.
2) Bygging av et eksperimentelt oppsett som tilsvarer sjøbunn forhold.
3) Bestemmelse av tracer rate opptak.
4) Bestemmelse av fasefordelingen av traser kandidatene.
PFCs (perfluorocarbons) ble valgt som tracere. CAT (Capillary Absorption Tube) materiale plassert inni i en PES (polyethersulphone) membran ble testet og dette ble valgt som den passive sampler kombinasjonen.

Et «flow through» eksperimentalt oppsett ble bygget, optimalisert og testet for å måle tracer opptaksrater. I tillegg ble en desorpsjonsenhet bygget for å måle mengden absorbert tracer etter eksperimentet. Den passive sampler kombinasjonen som ble utviklet viste seg å absorbere PFC traceren på en velykket måte. Et «slimtube» eksperiment ble brukt til å studere fasefordelingen av tracer kandidatene. Det ble vist at PFC tracerene hadde kortere reisetid gjennom systemet enn CO2, og at de derfor muliggjør tidlig varsling av CO2 lekkasje fra et reservoar.