LiveDecom – Digital støtte for helhetlig styring av industrianlegg

Digitalisering av ulike industrielle prosesser for å oppnå høyt nivå av sikkerhet og optimal effektivitet, inkludert bruk av sammensatte dataanalyser og visualiseringsteknologier, sprer seg raskt. I dag snakker vi om digitalisering av prosesser gjennom et helhetlig perspektiv som integrerer kapasiteten i såkalte multiD-tilnærminger.

IFE startet forskning på dekommisjonering i kjernefysiske anlegg for over 20 år siden. LiveDecom er et forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd som fokuserer på digitalisering av nedleggingsprosessen av nukleære anlegg som helhet, med forventet overføringsverdi også for industrianlegg innen olje og gass, samt for andre typer prosjekter slik som oppgraderinger og modifikasjoner av installasjoner.

LiveDecom vil utvikle et konsept som vil forbedre effektiviteten av prosjektledelsen for sikkerhetskritiske nedleggingsprosjekter, både for langsiktig planlegging og rask beslutningsprosess når demontering har startet. Digitaliseringen omfatter ikke bare håndtering av enkeltprosesser slik som informasjons- og kunnskapssystemer, men også for eksempel simuleringsbasert jobb-planlegging og evalueringsteknologi kombinert med brukersentrerte digitale metoder for prosjektplanlegging og prosjektstøtte med BIM (building information model). BIM innebærer detaljert og strukturert modellering av installasjonen eller anlegget.

Prosjektet vil kombinere prosjektdata og tidsplaner med toppmoderne visualiserings- og simuleringsteknologier.  Hensikten er å gi brukeren en helhetlig oversikt over for eksempel status i prosessene og effektene av eventuelle endringer i tidsplanen. I motsetning til konvensjonelle prosjektstyringsverktøy vil dette systemet ikke bare simulere virkningen av tidsplanendringer på bemanning, kostnader og sluttdato, men også ta hensyn til begrensninger knyttet til sikkerhet og risiko for både arbeidstakere og miljø. Digitaliseringen av så mange deler av prosessen gjøres mulig ved hjelp av digital tvilling, sensor, database, visualisering og risikosimuleringsteknologi.

Live Decom-prosjektet vil inkludere en programvarepakke som kombinerer analyser av tredimensjonal modellering, simulering og avansert brukergrensesnitt-teknologi til hjelp for planlegging og utføring av oppgaver i industrianlegg. Våre verktøy vil brukes til å modellere, visualisere og simulere strålingsmiljøer og arbeidsprosedyrer samt risiko.

Det primære resultatet av prosjektet vil være en prototype programvare basert på integrering av VISAVI’s prosjektplanleggingsverktøy, 3D modellerings- og simuleringsverktøy, og andre verktøy fra CATENDA samt de seks internasjonale partnerne: Create Technologies Limited, IUS Institut für Umwelttechnologien und Strahlenschutz GmbH, Det europeiske forskningsenteret, WAI ltd, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. og TÜV NORD EnSys GmbH.