Landbasert overvåking av autonome skip

Dette er et pågående NFR-IPN MAROFF prosjekt med Kongsberg Maritime som prosjekteier og IFE og NTNU som forskningspartnere.  

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle interaksjonsløsninger som støtter overvåking og kontroll av autonome fartøy fra landbaserte kontroll senter. Prosjektet vil søke svar på hvordan interaksjonsløsninger i et slikt senter skal settes opp for å ivareta sikker, kostnadseffektiv og trygg overvåking og kontroll av autonome fartøy. Prosjektet benytter en helhetlig tilnærming basert på et menneske-teknologi-organisasjons-perspektiv, og en forskningsbasert og brukersentrert iterativ design- og evalueringsmetodikk. Dette vil sikre at de endelige interaksjonsløsninger fungerer optimalt i ulike operasjonelle situasjoner.