Indra Navia safety og security analyser

Gjennom mer enn 15 år har IFE bistått Indra Navia med safety analyser av deres ATM systemer. Dette inkluderer nå Remote Tower levert fra Kongsberg Gruppen og Indra Navia AS til Avinor. IFE har også bistått Indra Navia med Sikringsrisikoanalyser i henhold til ISO-27001/27002.