Grunt komprimering og væskestrømningsmønster i reservoarer og kapsler under Barentshavet

Barentshavet har store olje- og gassressurser gjemt i sedimentære bergarter under havbunnen. For å sikre og optimal utforskning av disse ressursene, trenger vi bedre forståelsen av væskestrømsprosessene i sedimentære bergarter. I tider med nedgang i petroleumsressursene er det en økt etterspørsel etter smarte utforskningsmetoder.

Seismisk undersøkelse i Barentshavet, og flere andre steder utenfor Norge, viser at væskestrømningen har vært fokusert i smale vertikale kanaler — strukturer som går under navene «fluid escape pipes» og «gas chimneys». Samtidig er det funnet unormalt lavt væsketrykk i noen offshore reservoarer. Fokusert væskestrømning og lavt reservoartrykk representerer utfordringer for petroleumsindustrien, som for eksempel problemer under boring og risiko for havbunnsinstallasjoner. På den annen side er disse væskestrømnings-strukturene ofte relatert til hydrokarbon-reservoarer og kan indikere tilstedeværelsen av hydrokarboner.

Seismiske observasjoner av pipe-strukturer har nylig fått oppmerksomhet i sammenheng med CCS, fordi det ikke er avklart hvordan de påvirker sikkerheten og stabiliteten til underjordisk lagre av CO2. Prosessene som danner pipe-strukturer er for en stor del ukjente. En mulig årsak til dannelse av strukturene er pålastning og avlastning av havbunnen som følge av istider. Vekten av en isbre øker væsketrykket i et reservoar, mens smelting av isen reduserer trykket.

Innsikt i disse prosessene vil svare på praktiske spørsmål om risiko knyttet til fokuserte væskestrømning og hvordan vi kan bruke dette i leting etter olje- og gass. Dette prosjektet kombinerer eksperimentelle og numeriske modellering for å forstå hvordan fokusert væskestrømning og unormalt væsketrykk kan ha utviklet seg i Barentshavet.

Start: 2018 – Slutt: 2020