Effekter av inneslutning, leireinnhold, leiretype og vanninnhold på CO2-permeabiliteten av sandstein og skifer

Skifer og leire-rike sandsteiner er viktige barrierer for væskestrømning av superkritisk CO2 i undergrunns reservoarer. Skifer er en vanlig forseglende bergart over reservoarer som er utpekt for CO2 lagring, mens leire-rike sandsteiner danner barrierer mellom forskjellige hydrologiske enheter i reservoaret. Permeabiliteten til disse bergartene er avhengig av dens sammensetning, mikrostruktur og vanninnhold, samt det omsluttende trykket. Dessuten kan eksponering av skifer-bergartene for CO2 lede til svelling eller krymping av skiferne.

I dette prosjektet vil vi studere hvilken effekt det omsluttende trykket, skiferinnholdet og vanninnholdet har på permeabiliteten. Permeabiliteten vil bli målt under in-situ betingelser på analoge prøver som har kjent mineralogi. Disse prøvene er preparert ved å blande sand og skifer sammen til tabletter under høyt trykk. Målingene vil bli utført på tørre prøver, etter at de er flømmet med vann og permeabiliteten er målt igjen.