E-LAND Horizon 2020

Det dreier seg hovedsakelig om klimaresistent energiforsyning i de utfordrende økosystemene som finnes i isolerte og landlige områder. E-LAND snur det tradisjonelle tekniske fokuset opp-ned. Utviklingsarbeidet starter dermed med å analysere dynamikken i samfunnene hvor handlingene skal skje. Dette skal sikre at borgernes behov blir hørt, i stedet for kun å fokusere på energiselskapenes behov.

Prosjektet skal levere en høykvalitetsverktøykasse bestående av flere nye, teknologiske, forretningsmessige og samfunnsengasjerende verktøy med kompetanse til å støtte og dekarbonisere isolerte samfunn. Verktøyene skal testes i tre regioner i Europa og regioner i India etter en passende tilpasning basert på det lokale økosystemet.

IFE er gjennom avdeling for Risiko, Sikkerhet og Sikring i Halden ansvarlig for risiko styringen i prosjektet. Dette inkluderer å etablere risiko akseptansekriteria, lede identifisering av risiko knyttet til personvern, sikkerhet og security, samt å følge opp at uakseptable risikoer blir lukket og fulgt opp. IFE vil også gjennom avdeling for Batteri Teknologi bidra med kunnskap om lagring av strøm på batterier.