Borregaard – Design av nytt kontrollsenter

IFE assisterte Borregaard med konseptuelt design av deres nye kontrollsenter som skulle erstatte åtte lokale kontrollrom som var spredt rundt på industriområdet. Ife bidro med: 

  • Å klargjøre mål og krav for hvordan oppnå best mulig løsning 
  • Å arrangere tre workshops for å bestemme lay-out 
  • Areal/design verifikasjon 
  • Storskjermsfilosofi