BANE NOR – Trafikkstyringssentraler

IFE har hatt som oppdrag fra Bane NOR å utvikle brukersentrert konseptuelt og detaljert design av nye trafikkstyringssentraler. Prosjektet fulgte prosessen beskrevet i ISO-11064. Prosjektet er en del av ERTMS-satsningen på nytt signalanlegg og styringssystem, og innebærer en samling av landets trafikkstyringsfunksjoner i ett stort og to mindre koordinerte sentre med tilgang på mer automatiserte og integrerte trafikkstyringsverktøy.