AlSiCal-prosjektet- Mot en grønnere mineral- og metallindustri i Europa

AlSiCal er et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprosjekt for å gjøre mineral- og metallindustrien mer bærekraftig og miljøvennlig. Prosjektet vil videreutvikle og redusere risikoen ved et banebrytende konsept; Den patenterte Aranda-Mastin- (AM) teknologien som muliggjør samproduksjon av tre essensielle råvarer (alumina, silika og utfelt kalsiumkarbonat) ved hjelp av nye mineraler – f.eks. anortositt, som er rikelig tilgjengelig over hele verden. Produksjonen vil kunne foregå uten at det produserer rødslam (redmud/bauxittresidu) og uten utslipp av  karbondioksid (CO2).

Dagens produksjon av disse råmaterialene foregår ved tradisjonelle prosesser (Bayer-prosessen) som genererer store mengder rødslam og gir store CO2-utslipp. AlSiCal-prosjektet vil utvikle den innovative AM-teknologien som kan resultere i:

  • Grønn samproduksjon av tre essensielle råvarer, i en enkelt prosess og fra en kilde, med store miljømessige og økonomiske fordeler
  • Effektiv bruk av anortositt, et mineral som finnes i Europa og over hele verden
  • Integrert bruk av CO2 og fangst som gir NULL CO2-utslipp fra produksjon
  • NULL utslipp av rødslam fra aluminiumoksydproduksjon

AlSiCal-prosjektet består av 16 internasjonale partnere fra 9 land, ledet av Institutt for energiteknikk (IFE, Norge). De representerer hele verdikjeden i mineral- og metallsektoren: Forsknings- og teknologiorganisasjoner, gruvedrift og mineralforskning, teknologiprodusenter og sluttbrukere, forretningsutviklere og internasjonale interessegrupper. Alle sammen sikter mot effektiv og effektiv innovasjon mot en mer bærekraftig framtid.

Prosjekt AlSiCal i kortversjon:

Prosjekt akronym: AlSiCal
Full tittel: Mot bærekraftig mineral- og metallindustri: NULL Bauxittresidu og NULL CO2 fra samproduksjon av aluminium, silika og utfelt kalsiumkarbonat ved Aranda-Mastin-teknologien
Prosjektkoordinator: Dr. Asunción (Suni) Aranda, ved Institutt for energiteknikk (IFE), Norge
Prosjektstart: 1. september 2019
Varighet: 4 år
Finansiering: 5,9 M € fra H2020-programmet
Antall partnere: 16, fra 9 forskjellige land

Se mer informasjon på AlSiCals nettside.

Dette prosjektet er finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, prosjekt 820911.