Agder EnergiNett – Fremtidens nettselskap

Dette er et NFR-EnergiX -prosjekt med Agder Energi Nett og IFE i samarbeid. Prosjektet har gjennom å bruke Agder Energi Nett som pilot beskrevet de kapabiliteter nettselskaper må besitte i et fremtidig energisystem. Fokus har vært på systeminnovasjon framfor teknologiinnovasjon og man har adressert utfordringene ved å beslutte, integrere og implementere nye teknologier. Et viktig bidrag i dette prosjektet har vært utviklingen av Agder Energi Nett sin innovasjonsprosess og etablering av «Futurelab-konseptet».