Nytt prosjekt POREX: grensesprengende teknologi for oljeutvinning

Publisert: 20. august 2018

Sissel Opsahl Viig, prosjektleder for POREX og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi. Her viser hun fram et eksempel på fluorescerende sporingsstoff som forskere fra IFE utvikler i sine laboratorier. Stoffene brukes til å kartlegge reservoar, bestemme gjenværende olje i feltene, og øke utvinningsgraden

Sissel Opsahl Viig, prosjektleder for POREX og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi. Her viser hun fram et eksempel på fluorescerende sporingsstoff som forskere fra IFE utvikler i sine laboratorier. Stoffene brukes til å kartlegge reservoar, bestemme gjenværende olje i feltene, og øke utvinningsgraden. POREX er ett av fire prosjekter som fikk innvilget støtte i Forskningsrådets PETROMAKS2-program under utlysningen «grensesprengende ideer».  Prosjektet ledes av IFE, og IRIS (nå NORCE) er med som forskningspartner. Oljeselskapet Lundin deltar som rådgivende støttespiller.

Målet med POREX er å ta laboratoriet ned i brønnen, og utføre sporstoff-tester og -analyser «in situ», nede i oljefeltet. Dette kan gi et radikalt bedre grunnlag for å ta beslutninger om utviklingen av feltet, blant annet når det gjelder valg av utvinningsmetoder.

Hvis prosjektet lykkes, kan det bety økt oljeutvinning fra de enkelte feltene, mer nøyaktig måling av hvor mye olje som finnes igjen, og både økonomisk og miljømessig gevinst, både i form av mer energieffektiv drift, og redusert bruk av kjemiske stoffer som øker utvinningsgraden.

– Dette er innovativt nybrottsarbeid, og det betyr at det er større rom for usikkerhet, sier Sissel Opsahl Viig, prosjektleder og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi.

– Dette konseptet representerer noe helt nytt, noe som aldri har vært gjort før – så det er ikke sikkert at det lykkes. Men vi har troen på ideen vår, og det er en stor oppside om vi får dette til, sier hun.