Elektrifisering av olje- og gassplattformer

Prosjektet Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind (ELOGOW ) ledes av IFE og vil bruke nye teknologiske fremskritt innen offshore vindturbiner, batteri- og hydrogenteknologier for å få fortgang i elektrifisering av olje- og gassplattformer. Målet er reduserte utslipp fra gassturbiner gjennom bruk av avlastende  vindturbiner.

Publisert: 29. november 2022

Reduserte utslipp fra gassturbiner

Partner og arbeidspakkeleder, NORCE,  skal finne ut hvordan olje- og gassproduksjon kan drives med havvind og batterier. Hensikten er å redusere utslippene ved å bruke gassturbiner så lite som mulig og vindturbiner så mye som mulig. Dette kan oppnås ved å kombinere vindturbiner med batteri- og hydrogensystemer og bygge et system der gassturbinene kan stenges helt ned og startes opp ved behov. Slik elimineres overdrevne utslipp fra gassturbiner som går på tomgang.

Det komplette systemet vil føre til betydelig reduksjon av klimagassutslipp ved å utnytte vindenergien som er tilgjengelig offshore.

Optimal styring og riktig dimensjonering av batterisystemer

Prosjektet skal blant annet bygge modeller som varsler været fremover i tid, slik at operatørene kan planlegge oppstart av vindturbinene ut fra hvor mye det blåser. Simuleringsmodeller kan avdekke  hvordan energisystemet med gassturbiner, vindturbiner og batteri kan styres optimalt.

Ettersom vindmengden er variabel, varierer også hvor mye energi man til enhver tid får fra vindturbiner. Energien må derfor lagres på batterier, og disse batterisystemene må være av en viss størrelse. En av utfordringene er dimensjoneringen av hvor mange batterier som trengs og hvor batteriet kan plasseres. Batterier er tunge og tar mye plass.

I vindturbinenes fundamenter brukes i dag vann eller sement, dette kan erstattes med batterier. IFE har designet et understell for flytende havvindturbiner som har nok plass til å bære batteri- og hydrogensystemene.

I vindturbinenes fundamenter brukes i dag vann eller sement, dette kan erstattes med batterier. IFE har designet et understell for flytende havvindturbiner som har nok plass til å bære batteri- og hydrogensystemene.

IFE har også gjennomført en optimaliseringsstudie for å finne riktig dimensjonering og kapasitet for å tilby mest mulig fornybar energi til olje og gassplattformer. IFE skal også gjøre sikkerhetsanalyser av batteri- og hydrogensystemer i det flytende havvindsystemet.

Videre skal IFE og NORCE-forskerne sammen se på kostnader og komme med anbefalinger.

Bygger på gamle modeller

Simuleringsmodellene har NORCE-forskerne utviklet gjennom flere år, men de er også videreutviklet i dette prosjektet. De samme modellene brukes generelt for energisystemer og kontroll av energibruk i bygninger.

I ELOGOW har forskerne utført detaljerte studier for å designe et robust, stabilt og forutsigbart energisystem.

Prosjektet er et Kunnskapsbyggende prosjekt (KSP) fra Norges Forskningsråd. Formålet med denne typen prosjekt er å utvikle kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. I tillegg till IFE og NORCE er øvrige partnere i prosjektet Equinor, ConocoPhilips, Energy Valley, UiO og Aibel.