IFE Invest selger sine aksjer i Restrack AS til Resman AS.

Publisert: 20. desember 2018

Photo: Espen Solli

IFE er godt tilfreds med at spin-off selskapet Restrack nå er blitt solgt til Resman AS. Restrack ble etablert av IFE i 2013 ved at en forskningsavdeling ved IFE ble delt og skilt ut som et eget selskap. IFE har samarbeidet tett med Restrack og bidratt til utviklingen av selskapet siden etableringen i 2013. Instituttet har vært en pioner og verdensledende i utvikling av tracerteknologi til bruk i petroleumsindustrien siden midten av 1980-tallet.

IFEs tracerteknologi har ligget til grunn både for utviklingen av selskapet Restrack og Resman. Resman AS ble etablert i 2005 og ble solgt til Nordic Capital i 2015. Gjennom disse etableringene og IFEs øvrige traceraktiviteter, har IFE bidratt til å skape en vesentlig del av de produkter og tjenester som tilbys innen dette feltet og hjulpet norsk industri til å ta en ledende posisjon i dette markedet globalt.

«Restrack og Resman vil nå bli en slagkraftig aktør på det internasjonale markedet. IFEs ambisjon er å fortsette det fruktbare samarbeidet med Restrack/Resman og andre selskaper innen tracerteknologi og bidra til å styrke det norske miljøet på dette området. Den nye konstellasjonen åpner for nye muligheter og ytterligere forskningssamarbeid med Restrack/Resman i fremtiden», sier Nils M. Huseby, administrerende direktør ved IFE.

2018-12-20