Menneske og automasjon

Verden vi lever i blir stadig mer digitalisert og til og med autonom. Dette skaper muligheter for utvikling av tryggere og mer effektivt arbeid og samfunnsmiljøer og praksis. Samtidig utfordrer det vår tidligere forståelse av menneskets rolle i avanserte teknologiske systemer. Humans and Automation (HA) -avdelingen ved IFE jobber for å forstå og forbedre dette.

Menneske og automasjon-avdelingen søker å forstå hvordan teknologien former verden rundt oss, og hvordan utviklingen innen teknologi kan endre måten mennesker beveger seg gjennom verden. Vårt fokus er primært på samspillet og teaming mellom mennesker og avansert teknologi, spesielt i svært digitale og / eller komplekse miljøer. Vi er nysgjerrige på hvordan avanserte teknologier fungerer, hvilken effekt de har på mennesker i disse miljøene og hvordan samspillet mellom disse menneskene og teknologiene kan forbedres. Vårt oppdrag er å bedre forstå disse interaksjonene for å støtte design og utvikling av fremtidige digitale, automatiserte og til og med intelligente systemer, med det underliggende målet om å optimalisere ytelse og sikkerhet. Vi har et sterkt samarbeidsnettverk i sektoren for digitale systemer og innen IFE, så vel som i hele Norge, Europa, Nord-Amerika og Asia. Dette tilrettelegges av vårt engasjement i OECD Halden Reactor Project, og deltakelse i forskningsprosjekter for Norges forskningsråd og EU.

Vi søker å ta opp følgende spørsmål:

  • Hvordan samhandler mennesker og samarbeider med stadig mer avanserte teknologier, og hvordan kan dette forholdet optimaliseres for ytelse og sikkerhet?
  • Hvordan kan avanserte og fremtidige teknologier endre menneskets rolle, og hvordan bestemmer vi hvilke funksjoner som skal utføres av teknologien versus det menneskelige?
  • Hvordan kan vi sikre at utviklingen av avansert og fremtidig teknologi benytter seg av en passende menneskesentrert tilnærming for å lette aksept og bruk av teknologi etter hensikten?

Vårt nylig etablerte Human Automation Laboratory, som inkluderer Halden Aerospace Laboratory, åpner for nye muligheter for spennende og nyskapende empirisk forskning og samarbeid med vårt utvidede partnernettverk.