Kiwi Dalgård Miljøbygg

Prosjektet er et ENOVA-prosjekt ledet av NorgesGruppen som tar sikte på å teste ut ulike teknologier og løsninger for å skape mer energieffektive og miljøvennlige butikkbygninger.

Startdato: 2018-01-01

End date: 2019-12-31

IFE sin rolle i prosjektet er å overvåke og analysere data fra de ulike solcelleteknologiene som blir testet ut i bygget. Bygget tester to ulike solcelleteknologier, som i tillegg er montert med ulike vinklinger og orientering, på tak eller fasade.

Resultatet av IFEs arbeid på KIWI Dalsgård vil være en evaluering av hvordan de ulike teknologiene yter under innstrålingsforhold i midt-Norge gjennom året. Effekten til solcellemoduler er oppgitt i Wpeak som angir produksjonen til modulene under spesifikke testbetingelser. Kostnadene for et solcelleanlegg er knyttet til innstallert effekt, mens produksjonen er svært avhengig av eksakte innstrålingsforhold og klima. Norsk klima og innstrålingsforhold skiller seg betydelig fra de standardiserte test betingelsene, og det er dermed interessant å studere den faktiske ytelsen til ulike PV teknologier under de reelle klima og innstrålingsbetingelser i midt-Norge.

Start: 2018 – Slutt: 2019

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Lind, Arne

Solkraftsystemer,

922 81 635

Relaterte artikler

Kontakt