Webinar om digital sikkerhet i luftfart

Publisert: 12. november 2020

I tillegg til foredragsholdere fra IFE vil det bli innlegg fra flere større organisasjoner som:

  • ENAV den Italienske Air Navigation Service Provider, som blant annet har SOC (Security Operation Center) og et Computer Emergency Response Team (CERT).
  • EUROCONTROL CERT tilbyr tjenester slik som proaktiv cybersikkerhet, informasjonsutveksling og responskoordinering til luftfartsorganisasjonene som er medlem.
  • LUFTFARTSTILSYNET jobber for sikker sivil luftfart i Norge og har ansvar for godkjenning, tilsyn, regler og kommunikasjon.

Klikk her for mer informasjon på påmelding.