Tag: Dosimetri

Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern kan tilby flere…

Interndosimetri

Ved arbeid med åpne radioaktive kilder er det en…