Effekter av inneslutning, leireinnhold, leiretype og vanninnhold på CO2-permeabiliteten av sandstein og skifer

I dette prosjektet studerer vi hvilken effekt det omsluttende trykket, skiferinnholdet og vanninnholdet har på permeabiliteten.

Skifer og leire-rike sandsteiner er viktige barrierer for væskestrømning av superkritisk CO2 i undergrunns reservoarer. Skifer er en vanlig forseglende bergart over reservoarer som er utpekt for CO2 lagring, mens leire-rike sandsteiner danner barrierer mellom forskjellige hydrologiske enheter i reservoaret. Permeabiliteten til disse bergartene er avhengig av dens sammensetning, mikrostruktur og vanninnhold, samt det omsluttende trykket. Dessuten kan eksponering av skifer-bergartene for CO2 lede til svelling eller krymping av skiferne.

I dette prosjektet vil vi studere hvilken effekt det omsluttende trykket, skiferinnholdet og vanninnholdet har på permeabiliteten. Permeabiliteten vil bli målt under in-situ betingelser på analoge prøver som har kjent mineralogi. Disse prøvene er preparert ved å blande sand og skifer sammen til tabletter under høyt trykk. Målingene vil bli utført på tørre prøver, etter at de er flømmet med vann og permeabiliteten er målt igjen.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Van Noort, Reinier

Reservoarteknologi,

924 30 032

Relaterte artikler

Kontakt