E-LAND Horizon 2020

E-LAND-prosjektet har mål om å utvikle og demonstrere verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer.

Det dreier seg hovedsakelig om klimaresistent energiforsyning i de utfordrende økosystemene som finnes i isolerte og landlige områder. E-LAND snur det tradisjonelle tekniske fokuset opp-ned. Utviklingsarbeidet starter dermed med å analysere dynamikken i samfunnene hvor handlingene skal skje. Dette skal sikre at borgernes behov blir hørt, i stedet for kun å fokusere på energiselskapenes behov.

Prosjektet skal levere en høykvalitetsverktøykasse bestående av flere nye, teknologiske, forretningsmessige og samfunnsengasjerende verktøy med kompetanse til å støtte og dekarbonisere isolerte samfunn. Verktøyene skal testes i tre regioner i Europa og regioner i India etter en passende tilpasning basert på det lokale økosystemet.

IFE er gjennom avdeling for Risiko, Sikkerhet og Sikring i Halden ansvarlig for risiko styringen i prosjektet. Dette inkluderer å etablere risiko akseptansekriteria, lede identifisering av risiko knyttet til personvern, sikkerhet og security, samt å følge opp at uakseptable risikoer blir lukket og fulgt opp. IFE vil også gjennom avdeling for Batteri Teknologi bidra med kunnskap om lagring av strøm på batterier.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Gran, Bjørn Axel

Risiko, sikkerhet og sikring,

909 55 295

Relaterte artikler

Kontakt