AlSiCal-prosjektet- Mot en grønnere mineral- og metallindustri i Europa

Et nytt europeisk forskningsprosjekt finansiert av EUs H2020-program starter nå opp. AlSiCal-prosjektet tar sikte på å utvikle en nyskapende teknologi for å redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.

AlSiCal er et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprosjekt for å gjøre mineral- og metallindustrien mer bærekraftig og miljøvennlig. Prosjektet vil videreutvikle og redusere risikoen ved et banebrytende konsept; Den patenterte Aranda-Mastin- (AM) teknologien som muliggjør samproduksjon av tre essensielle råvarer (alumina, silika og utfelt kalsiumkarbonat) ved hjelp av nye mineraler – f.eks. anortositt, som er rikelig tilgjengelig over hele verden. Produksjonen vil kunne foregå uten at det produserer rødslam (redmud/bauxittresidu) og uten utslipp av  karbondioksid (CO2).

Dagens produksjon av disse råmaterialene foregår ved tradisjonelle prosesser (Bayer-prosessen) som genererer store mengder rødslam og gir store CO2-utslipp. AlSiCal-prosjektet vil utvikle den innovative AM-teknologien som kan resultere i:

  • Grønn samproduksjon av tre essensielle råvarer, i en enkelt prosess og fra en kilde, med store miljømessige og økonomiske fordeler
  • Effektiv bruk av anortositt, et mineral som finnes i Europa og over hele verden
  • Integrert bruk av CO2 og fangst som gir NULL CO2-utslipp fra produksjon
  • NULL utslipp av rødslam fra aluminiumoksydproduksjon

AlSiCal-prosjektet består av 16 internasjonale partnere fra 9 land, ledet av Institutt for energiteknikk (IFE, Norge). De representerer hele verdikjeden i mineral- og metallsektoren: Forsknings- og teknologiorganisasjoner, gruvedrift og mineralforskning, teknologiprodusenter og sluttbrukere, forretningsutviklere og internasjonale interessegrupper. Alle sammen sikter mot effektiv og effektiv innovasjon mot en mer bærekraftig framtid.

Prosjekt AlSiCal i kortversjon:

Prosjekt akronym: AlSiCal
Full tittel: Mot bærekraftig mineral- og metallindustri: NULL Bauxittresidu og NULL CO2 fra samproduksjon av aluminium, silika og utfelt kalsiumkarbonat ved Aranda-Mastin-teknologien
Prosjektkoordinator: Dr. Asunción (Suni) Aranda, ved Institutt for energiteknikk (IFE), Norge
Prosjektstart: 1. september 2019
Varighet: 4 år
Finansiering: 5,9 M € fra H2020-programmet
Antall partnere: 16, fra 9 forskjellige land

Se mer informasjon på AlSiCals nettside.

Dette prosjektet er finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, prosjekt 820911.

 

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Aranda, Asunción

Miljøvennlige industriprosesser,

936 24 893

AlSiCal brochure

Relaterte artikler

Kontakt