LIQUID-H

Tidsrammen er 2023 – 2027

LIQUID-H er et kompetansebyggende prosjekt finansiert av industrien (20%) og Norges forskningsråd (80%), koordinert av IFE med støtte fra Danmarks tekniske universitet (DTU) og universitet i Sevilla (USE). Norske Shell, Greenstat, Teco 20230, og HYDS bidrar med kontantfinansiering.

This image has an empty alt attribute; its file name is ngd-1-1024x429.png

Målet med prosjektet er å utvikle ny teknologi for å kjøle ned hydrogengass til væske ved bruk av magnetokaloriske materialer som danner magnetiske felt som kjøler end gassen. Gjennom flere trinn blir gassen kjølt ned til flytende tilstand ved -253 grader C. Teknologien reduserer energibruk og reduserer driftskostnader. EU legger opp til å kunne etablere mange anlegg med produksjonsvolum ca. 5-10 tonn/døgn.