Envisol- Miljø og natur ved bygging og drift av bakkemonterte solkraftverk i Norge

Bakkemontert PV er en viktig bidragsyter til å redusere klimagassutslipp, men krever store arealer og kan føre til tap av natur. Envisol har som mål å forstå og redusere dette tapet av natur.

Tidslinjen er 2023-2027

Budsjettet er på 14.5 MNok

Finansiert av Forskningsrådet

Heine Riise
Forsker
Torunn Kjeldstad
Avdelingsleder

Formål

Statnett anslår at solkraft vil generere 15 TWh/år i 2050. En betydelig del av dette vil bli bakkemontert som uunngåelig vil føre til en endring av arealet i kraftverket. Envisol vil forsøke å forstå hvordan bakkemontert solenergi påvirker naturen i og rundt den. Vi tar sikte på å nå et kunnskapsnivå der vi kan foreslå noen måter som naturinkluderende bakkemontert PV kan bygges og driftes. Prosjektet vil også undersøke kilder til konflikt ved vurdering av potensielle områder for bakkemontert PV, med mål om å unngå eller redusere konflikt.

Metode

Feltarbeid, mikroklimamålinger, modellering av mikroklima, målinger av pollinatoraktivitet, undersøkelser om konflikter, GIS-verktøy.

Gjennomføring

Gjennom feltarbeid før, under og etter bygging av solcelleanlegg, vil Envisol ha som mål å forstå hvordan ulike oppsett og monteringsstrategier påvirker naturen rundt anlegget. Modellering av mikroklimaet inne i anleggene, og analyse av O&M-strategiene i anleggene vil informere om hvordan design og drift av PV-anlegg kan tilpasses for å være mer naturinkluderende. I tillegg vil prosjektet søke å forstå hvilke aspekter ved et PV-prosjekt som forårsaker konflikt gjennom diskusjoner og undersøkelser sentrert rundt GIS-verktøy.

Betydning og potensiale

Envisol har som ambisjon å gjøre den norske solcelleindustrien mer rustet til å bygge naturinkluderende solcelleparker, og vil forstå hvordan vi kan unngå eller redusere konflikt knyttet til bakkemonterte solcelleanlegg.

Partnere og eksterne ressurser:

IFE er prosjekteier og koordinator. Partnere er NINA, NIBIO, NMBU, NVE, Solenergiklyngen, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Fred Olsen Renewables, Solgrid, Innlandet Fornybar, COWI, Norconsult, Multiconsult