Envisol

Bakkemontert PV er en viktig bidragsyter til å redusere klimagassutslipp, men krever store arealer og kan føre til tap av natur. Envisol har som mål å forstå og redusere dette tapet av natur.

Tidslinjen er 2023-2027

Budsjettet er på 14.5 MNok

Finansiert av Forskningsrådet

EnviSols oppdrag er å harmonisere veksten av bakkemonterte solkraftverk i Norge med nødvendigheten av å beskytte biologisk mangfold og økosystemtjenester. Med tanke på fornybar energiproduksjon, bevaring av naturen og støtte til økosystemer, har EnviSol som mål å identifisere de beste metodene og stedene for disse solinstallasjonene for å redusere konflikter om arealbruk.

I samarbeid med forskningspartnerne IFE, NINA, NIBIO og NMBU samler EnviSol ulik ekspertise for å håndtere tverrsektorielle utfordringer. Dette samarbeidsprosjektet samler også ti partnere som representerer ulike interessenter som alle går sammen for å besvare komplekse forskningsspørsmål.

EnviSols målsetninger:
Forståelse av naturens reaksjon: EnviSol går tar for seg virkningene av solcelleparker på naturen, med sikte på å finne innsikt for å minimere eller forebygge deres påvirkning.


Balansering av brukskonflikter: Ved å identifisere strategier for å redusere konflikter som oppstår fra ulike bruksområder for solcelleparker, ønsker EnviSol å finne felles grunnlag mellom energiproduksjon og bevaring av økosystemer.

Innovativt design for doble fordeler: Solcelleparker blir hovedsakelig installert og driftet for å generere elektrisitet, men de kan også aktivt brukes til andre formål. Vi vil undersøke hvordan design, konstruksjon og drift av solcelleparker kan tilpasses for å støtte økosystemtjenester under nordiske forhold.

EnviSol-konsortiet er strategisk satt sammen for å fremme forståelsen av samspillet mellom solcelleparker og naturen. Deres helhetlige tilnærming omfatter tiltak for å stimulere naturen i tillegg til kostnadseffektiv energiproduksjon, samtidig som de tar hensyn til brukskonflikter. Denne tverrfaglige innsatsen inkarnerer krysningen mellom innovasjon og miljøansvar.

Partnere og eksterne ressurser:

IFE er prosjekteier og koordinator. Partnere er NINA, NIBIO, NMBU, NVE, Solenergiklyngen, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Fred Olsen Renewables, Solgrid, Innlandet Fornybar, COWI, Norconsult, Multiconsult