Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System (ASSETS)

Investeringskostnadene for ny fornybar kraftproduksjon har gått stadig nedover de siste årene, og de reduseres stadig. Europeiske kraftselskaper, spesielt tyske, har bygget ut mye fornybar kraft energi de siste årene; men dette er kraft som er avhengig av været. Kraft produseres når sola skinner eller vinden blåser. Dette medfører at effekt kan bli en større utfordring i fremtiden; hvordan skal vi ha nok kapasitet til å dekke behovet til enhver tid?

Prosjektet «Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System» (ASSETS) skal undersøke hvordan vi kan øke verdien av norske energiressurser når energi blir stadig billigere mens effekt blir stadig mer verdifullt. En studie av forbrukerfleksibilitet inngår i prosjektet. Prosjektet vil også studere hvordan gjeldende markedsdesign påvirker verdien av de norske energiressursene. Den store fordelen for Norge er fleksibiliteten vi har i vannkraftsystemet, mens Europa i større grad har mangel på fleksibilitet i kraftsystemet. ASSETS skal inkludere en kombinasjon av vannkraft, forbrukerfleksibilitet, energieffektivisering og energilagring i analysene.

Energisystemmodellen TIMES-Norway og kraftmarkedsmodellen EMPIRE skal videreutvikles i prosjektet, og modellene skal benyttes for å analysere følgende spørsmål:

  1. I hvilken grad kan det norske vannkraftsystemet balansere den økende andelen vind- og solkraft som bygges i Europa?
  2. Hvordan kan flytting av last (effekt), og substitusjon av energibærere bidra til en mer fleksibel etterspørselsside?
  3. I hvilken grad kan norske energiressurser bidra med økt forsyningssikkerhet i Europa?
  4. Hvilken rolle kan fleksible etterspørselsteknologier og lagringsteknologier få i framtidens energisystem?

ASSETS er et fireårig forskningsprosjekt som koordineres av Institutt for energiteknologi (IFE), med SINTEF Industry og NTNU som forskningspartnere. Referansegruppen til prosjektet består av NVE, ENOVA, TrønderEnergi, NHH, Energi Norge, og prosjektet har tyske forskningspartnere fra Universitetet i Stuttgart, DIW Berlin og RWTH Aachen.