Nytt prosjekt om RiskBIM

Publisert: 6. mars 2019

Illustration: Bane NOR

IFE er hovedforskningspartneren i prosjektet som har som overordnet mål å forbedre dagens arbeidspraksis og verktøy som støtter pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) og SHA-prosesser som brukes når man utvikler nye veier og jernbane løsninger med såkalt Building Information Model plattformer (BIM). Kort sagt vil prosjektet fokusere på å forbedre: 1) arbeidsprosesser og dataflyt, 2) metoder og verktøy for risikostyring, og 3) visualisering av risiko og status for dette.

I dagens praksis utvikler de ulike ingeniørfeltene som elektro, vann, signalering, arkitektur, geologi etc. alle sine deler av løsningen i BIM, RAMS og SHA, men informasjonen er fragmentert. Ved å integrere risikoinformasjon direkte i modellen, støttet av avanserte analyse- og styringsverktøy og nye typer visualisering, vil prosjektet ta sikte på å oppnå bedre risikobevissthet, bedre risikostyring med mere.

Les mer om prosjektet i denne omtalen på banenor.no