Mot en grønnere mineral- og metallindustri i Europa

Publisert: 11. juni 2019

Photo: Shutterstock

AlSiCal er et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprosjekt for å gjøre mineral- og metallindustrien mer bærekraftig og miljøvennlig. Prosjektet vil videreutvikle og redusere risikoen ved et banebrytende konsept; Den patenterte Aranda-Mastin- (AM) teknologien som muliggjør samproduksjon av tre essensielle råvarer (alumina, silika og utfelt kalsiumkarbonat) ved hjelp av nye mineraler – f.eks. anartosit, som er rikelig tilgjengelig over hele verden. Produksjonen vil kunne foregå uten at det produserer rødslam (redmud/bauxittresidu) og uten utslipp av karbondioksid (CO2).Dagens produksjon av disse råmaterialene foregår ved tradisjonelle prosesser (Bayer-prosessen) som genererer store mengder rødslam og gir store CO2-utslipp. AlSiCal-prosjektet vil utvikle den innovative AM-teknologien som kan resultere i:

  • Grønn samproduksjon av tre essensielle råvarer, i en enkelt prosess og fra en kilde, med store miljømessige og økonomiske fordeler
  • Effektiv bruk av anartositt, et mineral som finnes i Europa og over hele verden
  • Integrert bruk av CO2 og fangst som gir NULL CO2-utslipp fra produksjon
  • NULL utslipp av rødslam fra aluminiumoksydproduksjon

For mer informasjon om AlSiCal: https://ife.no/prosjekt/alsical-prosjektet-mot-en-gronnere-mineral-og-metallindustri-i-europa/

Dette prosjektet er finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, prosjekt 820911.