Milepæl for det grønne skiftet

På en pressekonferanse den 6. juni kunne Rare Earths Norway (REN) legge frem nyheten om at Fensfeltet i Telemark har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Dette funnet er avgjørende for produksjon av fremtidens vindturbiner, mobiltelefoner og forsvarsmateriell.

Publisert: 10. juni 2024

Foto: Mostphotos, Igor Stevanovic

REN har de siste tre årene gjennomført målrettede undersøkelser og kjerneboring på Fensfeltet på Ulefoss i Nome, og formidlet gjennom pressekonferansen at forekomsten er på hele 8,78 millioner tonn i området som er undersøkt. Av dette er 1,45 millioner tonn neodym- og praseodymoksid. Såkalte magnetrelaterte sjeldne jordarter.

Må styrke forskning og utdanning

Christian Dye er forskningsdirektør i IFE, og er opptatt av god forsyningssikkerhet for sjeldne jordarter i Europa, og bærekraftig utvinning av mineraler.

Det var inspirerende å delta på dagens pressekonferanse med Rare Earths Norway. Dette er en stor milepæl for Rare Earths Norway og Norges mulighet til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet i Europa. For å lykkes med denne unike muligheten er det viktig å legge forholdene til rette for industriutvikling samt styrke forskning og utdanning. Det vil være et stort behov for tilstrekkelig tilgang til ny kunnskap og dyktige medarbeidere. Derfor er det viktig at myndigheter og virkemiddelapparat prioriterer denne muliggjørende delen av det grønne skiftet! IFE gratulerer Rare Earths Norway med dagen og denne viktige milepælen, og instituttet ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Christian Dye

Forskningsdirektør i IFE

Så langt er det Kina som har dominert markedet av sjeldne jordartsmetaller, og det er uttalt viktig for Europa å bli selvforsynt for å lykkes med det grønne skiftet. Det store funnet på Fensfeltet vil også innebærer vekst for en ny industri med nye arbeidsplasser i Norge.

IFE leder også an det Europeiske Horizon Europe-prosjektet REESOURCE som jobber for å minimere naturpåvirkningene ved gruvedrift, fremme sirkulærøkonomi og øke den sosiale aksepten for mineralvirksomhet. 

Pressemelding og arrangmenter

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Rare Earths Norway (REN)

IFE skal også ha et arrangement om nettopp mineraler på Arendalsuka, tirsdag 13. august

Og 10. september arrangerer IFE en dedikert fagdag om tema mineralutvinning