Event

Er mineraler norges neste industrieventyr?

Norge har en av Europas største landbaserte forekomster av kritiske mineraler, og utvinning av disse er nødvendig for å lykkes med våre klimamål. Er mineraler det neste industrieventyret etter oljen?

Publisert: 5. april 2024

Det blir en spennende dag med mange sentrale aktører og politikere, hvor vi setter kritiske råmaterialer, behovet for ny kunnskap, Norsk mineralstrategi og offentlig aksept for mineralutvinning på agendaen. (Foto: MostPhotos)

Hvor og når?

 • Dato: Tirsdag 24. september
 • Tid: Fra kl. 09:00 – 16:00
 • Sted: Thon Hotell Arena i Lillestrøm; Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
 • Pris: Kr. 995,- per deltager. Betales ved påmelding. Lunsj er inkludert

Program for dagen

På IFEs mineraldag i Lillestrøm 28. mai samler vi forskere, næringsliv, industri, politikere og miljøorganisasjoner for å sette søkelys på et av de viktigste satsningsområdene i Norge for å kunne lykkes med det grønne skiftet.​

Norge har en av Europas største landbaserte forekomster av kritiske mineraler, og utvinning av disse er nødvendig for å lykkes med våre klimamål. Vi ønsker å diskutere hvorfor dette er viktig. ​

Hvilke barrierer må vi forsere for å lykkes med dette oppdraget på en ansvarlig og bærekraftig måte? Og samtidig må vi snakke om hvordan vi kan lykkes i skyggen av Kinas internasjonale dominans?​

Ordfører i Lillestrøm vil innlede dagen etterfulgt av fagpresentasjoner og paneldebatter.​

Det blir en spennende dag med mange sentrale aktører og politikere, hvor vi setter kritiske råmaterialer, behovet for ny kunnskap, norsk mineralstrategi og offentlig aksept for mineralutvinning på agendaen..

Program for dagen

Velkommen ved Martin Foss, divisjonsdirektør (VP) for forskning og utvikling, IFE 

Velkommen til Lillestrøm ved ordfører Kjartan Berland (H)

Moderator er Carina Hundhammer

Norge og verden

Innlegg:

 • Norge og verden ved Mahmoud Farahmand (H). Stortingsrepresentant for Telemark, og medlem av Finanskomiteen
 • Global styring av verdikjeder for kritiske mineraler ved Indra Øverland, Forskningsleder ved NUPI
 • Kritiske råmaterialer, geopolitikk, sikkerhetspolitikk- Hvor står vi? Odin Johannessen, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Miljø og bærekraft i landbasert mineralutvinning ved Olaf Brastad Bellona.


Dialogpanel med moderator Christian Dye fra IFE:  

 • Indra Øverland, Forskningsleder ved NUPI
 • Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Olaf Brastad, seniorrådgiver Bellona
 • Mahmoud Farahmand (H). Stortingsrepresentant for Telemark, og medlem av Finanskomiteen

Et industrieventyr lokalt, men også i verdensklassen? 

Innledende foredrag:  

 • Alf Reistad, acting CEO, Rare Earth Norway
 • Bård Bergfald, daglig leder, Miljørådgiverne

Dialogsamtale med spørsmål fra salen:

Har dagens forsknings- og innovasjonspolitikk det som trengs for å lykkes?

Ledet av Carina Hundhammer

 • Ellen-Marie Forsberg, adm dir NORSUS
 • Martin Foss, divisjonsdirektør (VP) IFE
 • Eva Falleth, Områdedirektør Forskningsrådet
 • Rebekka Borsch, Avdelingsdirektør i NHO

Lunsj

Det lokale næringslivet inn i verdensklassen 

Korte forskningsforedrag om relevant forskning.

Ledet av Christian Dye, IFE 

Norske råmaterialer det neste industrieventyret – hva skal til for å lykkes?  

Ordstyrer: Carina Hundhammer 

Dialog og spørsmål fra salen- hva skal til for å lykkes og kan vi lære noe av historien? 

 • Tor Espen Simonsen, kommunikasjonsrådgiver i Rare Earth Norway
 • Tore Li, forfatter og dr. philos. i forskningspolitisk historie

Politisk paneldebatt

 • Ordfører NOME: Linda Therese Thorstensen (AP)
 • Næringskomiteen: Rasmus Hansson (MDG)
 • Utdannings- og forskningskomiteen: Lise Selnes (AP)
 • Energi- og miljøkomitee: Ola Elvestuen (V)

Påmelding