Unik mulighet for unge forskere! Tverrfaglig nettkurs i materialer for solenergidrevet hydrogenproduksjon starter første installasjon 5. mai.

Publisert: 15. april 2021

Som følge av COVIDsituasjonen vil alle samlinger foregå på nett, noe som samtidig sikrer gode muligheter for internasjonal deltakelse. Studiet er gratis og er en unik mulighet for unge forskere til å få tilbakemeldinger på egen forskning og etablere verdifulle kontakter for fremtidig forskning. Studiet vil foregå på engelsk.

Forelesninger, diskusjoner og individuell tilbakemelding
COOL LONGBOAT-studiet inkluderer forelesninger, presentasjoner og gjennomgang av nyere vitenskapelig, teknologisk og industriell utvikling innenfor materialfeltet og prosesser for solenergidrevet hydrogenproduksjon. I løpet av studiene vil deltakerne også få anledning til å presentere sin egen forskning gjennom såkalte flash-presentasjoner, motta tilbakemeldinger og individuell oppfølging og muligheten for uformell dialog med forelesere og andre unge forskere.

Konvertering av solenergi, materialvitenskap og forskningsmetododikk
Forelesningene vil legge spesiell vekt på konvertering av solenergi til kjemisk energi ved hjelp av fotoelektrokjemiske (PEC) seller og relaterte materialer. Forelesningene tar for seg siste nytt innen materialer for anoder, katoder, reaktordesign, bruk av PV-seller i PEC, fotokatalysatorer, i tillegg til kategoriseringsmetoder. Eksperter innenfor ulike temaer, som materialvitenskap, teoretiske og eksperimentelle forskningsmetoder, vil forelese om og formulere nye forskningsretninger.

Forelesningene vil inkludere:

  • Fotoelektrokjemiske seller (PEC) for vann-elektrolyse
  • Nye fotoanoder og katoder for PEC
  • Fotovolt- (photovoltiac) og energilagringsenheter til bruk i PEC
  • Avansert kategoriseringsteknikk for energi-relevante materialer
  • Teoretisk og eksperimentell studiemetodikk for PEC

Les mer om studiet COOL LONGBOAT 2021 og hvordan du registerer deg