Event

Nett-studium: COOL LONGBOAT – Mai 2021

Publisert: 15. april 2021

Det første nett-kurset innenfor COOL Longboat-prosjektet, også kjent som complex of online lectures on materials for hydrogen generation by solar water splitting – går i gang med sin første studiebolk 5. mai. På grunn av COVID-situasjonen vil alle «samlingene» foregå på nett, noe som sikrer gode muligheter for internasjonal deltakelse.

5. mai starter tre spennende og inspirerende dager fulle av forelesninger, presentasjoner og diskusjoner omkring nyere vitenskapelig, teknologisk og industriell utvikling innenfor feltet materialer og prosesser for solenergidrevet hydrogenproduksjon. I løpet av kurset vil deltakerne få anledning til å presentere sitt arbeid i form av såkalte «flash»-presentasjoner på nett. (Merk at fristen for å sende kort konseptskisse er satt til 30. april)

SIS SunCO2Fuel skisse

Dette internasjonale nettstudiet legger spesiell vekt på konvertering av solenergi til kjemisk energi ved hjelp av fotoelektrokjemiske (PEC) seller og relaterte materialer. Forelesningene tar for seg siste nytt innen materialer for anoder, katoder, reaktordesign, bruk av PV-seller i PEC, fotokatalysatorer, i tillegg til kategoriseringsmetoder. Eksperter innenfor ulike temaer, som materialvitenskap, teoretiske og eksperimentelle forskningsmetoder, vil forelese om og formulere nye forskningsretninger.

Målgruppen er studenter på ulike vitenskapelige nivåer (som fjorårets bachelorstudenter, masterstudenter, doktorgradskandidater) og nye forskere.

I tillegg til gjennomgang av nevnte tematikk, vil utvalgte deltakere få anledning til å presentere sin egen pågående forskning gjennom muntlige flash-presentasjoner (5 minutter), motta tilbakemeldinger på sine prosjekter og etablere verdifulle akademiske kontakter. Deltakerne vil også kunne få individuell oppfølging og anledning til uformell dialog med forelesere og andre unge forskere.

Forelesningene vil inkludere:

 • Fotoelektrokjemiske seller (PEC) for vann-elektrolyse
 • Nye fotoanoder og katoder for PEC
 • Fotovolt- (photovoltiac) og energilagringsenheter til bruk i PEC
 • Avansert kategoriseringsteknikk for energi-relevante materialer
 • Teoretisk og eksperimentell studiemetodikk for PEC

Vi vil gjerne invitere feltets studenter til å delta i dette prosjektet, presentere avhandlinger eller artikler med tilknyting til  ovennevte temaer.

Forelesere

 1. Professor Truls Norby, Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norway.
 2. Professor Hiroshi Kageyama, Kyoto University, Kyoto, Japan
 3. Professor Nicolas Alonso-Vante, IC2MP – UMR-CNRS 7285, Université de Poitiers 4, rue Michel Brunet – B27 BP 633 – TSA 51106, F-86073 Poitiers Cedex 9, France
 4. Bernt Thorstensen, KeraNor AS, Oslo, Norway
 5. Smagul Karazhanov, Department for Solar Energy, Institute for Energy Technology, Kjeller, Norway
 6. Santanu Das, Ph.D., IEEE Senior Member Fellow, IEEE, USA. Department of Ceramic Engineering, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi-221005 Uttar Pradesh, India
 7. Olena Zavorotynska, Department of Mathematics and Physics, University of Stavanger, 4036 STAVANGER, Norway
 8. Athanasios Chatzitakis, Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norway.

 

Kurset vil foregå på engelsk.

 

Program og registrering:

Klikk for fullt program og registrering (engelsk)