Fortgang i det grønne skiftet

Publisert: 19. september 2022

IFE og Nel har mottatt 13 millioner NOK fra Norges Forskningsråd for å akselerere testprosesser. Formålet er å redusere tiden det tar før ny grønn hydrogenteknologi kan lanseres i markedet.

Grønn hydrogen anses å være en hjørnesten i skiftet bort fra fossile brennstoffer. Vannelektrolyse er en nøkkel i konvertering av fornybar energi til hydrogen og har et enormt vekstpotensial.

Prosjektet, som går under navnet H2ACCELERATE, har som mål å forbedre elektrolyseteknologien gjennom å utvikle og kvalifisere protokoller for akselerert stresstesting (AST)  og avansert tilstandsovervåking av celler og stacks.

«Hovedideen er å evaluere nyskapende stack-komponenter produsert med rull-til-rull belegningsprosessen på en testplattform som er teknologisk relevant for kommersielle storskala-stacks, og å frembringe nye, mer kostnadseffektive løsninger raskere ut i markedet», sier Rasten.

IFE vil utføre avanserte elektrokjemiske analyser av degraderingsprosessen og feilmoduser i de undersøkte elektrolysene.

Våre kunder ønsker selvsagt den nyeste og beste teknologien, og derfor er det viktig å ha en rask testprosedyre, som igjen sikrer at hydrogenutstyret produserer med høy kvalitet over en lang tidsperiode.

Egil Rasten

Seniorteknolog ved Nel Hydrogen

IFE vil utføre analyser av feilmoduser og utvikle metoder for avansert tilstandsovervåkning.

Prosjektet vil benytte IFEs unike kapasitet innen elektrokjemisk karakterisering og testfasiliteter for høytrykk vannelektrolyse-systemer, sier Hanche

Vi er veldig glade for samarbeidet med det erfarne teamet ved Nel, og takknemlige for at Forskningsrådet støtter dette veldig viktige temaet for å akselerere det grønne skiftet.

Gunnhild Hanche

Forsker ved IFE

Forskere Ragnhild Hanche og Thomas Holm ved Hynor Hydrogenteknologisenter

Forbedrer transport og lagring

Per i dag er verifisering og validering av designendringer en lang prosess, inkludert langsiktig holdbarhetstesting. Nye protokoller for akselerert stresstesting vil derfor bidra til raskere validering av nye materialer og celler, som igjen vil redusere teknisk produksjonsrisiko og muliggjøre en mye raskere implementering av nye materialer i Nels kommersielle elektrolysers.

Metoder utviklet i dette prosjektet kan bli benyttet for både PEM (protonutvekslingsmembran) og alkaliske vannelektrolysesystemer. Begge teknologier er særlig godt egnet for transport og lagringssystemer, hvor kompakte og dynamiske systemer er fordelaktig.