WIEW – sveising, instrumenter, teknisk prosjektering, verksted

WIEW omfatter elektronstrålesveising og mekanisk verksted, mekatronikkgruppen og SensorLab; spesialenheter som jobber tett sammen for å løse kompliserte utfordringer.

Dette unike fagmiljøet har sitt utspring i Norges fremste forskningsmiljø innen nukleær teknologi. IFE har drevet forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden, og har bygget opp omfattende kompetanse på feltet. I tillegg til nukleære anlegg over hele verden har IFEs avdeling WIEW kunder innen blant annet petroleums-, næringsmiddel- og flyindustrien.

  • Elektronstrålesveising og mekanisk verksted på Kjeller utfører design, konstruksjon og maskinering, samt TIG-sveising og EB-sveising i materialer som stål, titan, aluminium og nikkellegeringer.
  • Faggruppen Mekatronikk, også på Kjeller, har bred kompetanse innen instrumentbygging, elektronikk, måleteknikk og programmering i LabVIEW. Gruppen har som spesialitet å sy sammen komplette systemer for styring, kontroll og datainnsamling.
  • SensorLab holder til i Halden og har en rikholdig maskinpark og testfasiliteter. SensorLab utfører design, konstruksjon og produksjon av utstyr og instrumenter. En ny, avansert trådskjærer blir satt i drift i sommer.

Eksempler på hva WIEW tilbyr

Produkter som tåler ekstreme påkjenninger
Produktutvikling og produksjonssveising utgjør hovedandelen av oppdragene ved sveiseverkstedet. Den lange flerfasemåleren de leverer til kunder innen petroleumsindustrien er et godt eksempel på hva som er mulig i den tyngre enden av skalaen. I oljeindustrien benyttes flerfasemålere for å måle mengden av olje, gass og vann som transporteres samtidig gjennom rør mellom forskjellige installasjoner.

Robuste løsninger for håndtering av datastrømmer fra IFE Solpark
Et av prosjektene faggruppe Mekatronikk har vært involvert i er etablering av IFE Solpark. Faggruppen har stått for oppbygging av infrastruktur for utendørs testing av ytelse og pålitelighet til solcellemoduler. Mekatronikkgruppens kompetanse på datautveksling og håndtering av data i LabVIEW og databaser har bidratt til robuste løsninger for håndtering av datastrømmer fra Solparken.

Fornybar energi fra design til ferdige komponenter
WIEW bidrar for tiden også i hele prosessen fra designutvikling til ferdig sveisede komponenter på et anlegg for fornybar energi tilknyttet hydrogen.

Framtidsrettede produkter
SensorLab har i flere tiår designet, utviklet og produsert avanserte testrigger til forskningsreaktoren i Halden. De har utviklet robuste LVDT-baserte instrumenter som kan brukes fra -200 til 700 grader Celsius, og som tåler trykk opp til 275 bar.

Eksempelvis krever robotisering og automatisering komplekse komponenter og utstyr som kan lages ved WIEW. Dette benyttes blant annet under dekommisjonering av nukleære anlegg der kun roboter har adgang.

Det finnes en rekke anvendelsesområder for SensorLabs produkter og fremover satses det i enda større grad på å levere komplette løsninger.

Les mer  om våre tjenester

Elektronstrålesveising og mekanisk verksted

Mechatronics (Engelsk tekst)

SensorLab (Engelsk tekst)