Viktige fremskritt for solpark O&M

Publisert: 21. juli 2021

IPN O&M har tatt for seg drift og vedlikehold av store solparker, et felt av raskt økende betydning internasjonalt. I prosjektet har partnerne utviklet et datadrevet rammeverk for optimalisert drift og vedlikehold av solparker. Målet har vært å få til et system som både øker produksjon og reduserer kostnader forbundet med drift og vedlikehold. Prosjektet har vært svært vellykket og flere av metodene vil bli implementert i eksisterende og fremtidige solparker i Scatecs og Equinors portefølje.

I prosjektet har IFE bidratt til utvikling av en rekke nye metoder for bestemmelse av avvik fra normal produksjon knyttet til soiling, degradasjon og feil. Ved å håndtere disse faktorene på en kostnadseffektiv måte kan solkraftverkene forbedre produksjonen. Metodene er basert på autonom analyse av enorme mengder data som til enhver tid genereres i de ulike kraftverkene, i tillegg til dronebaserte diagnosekampanjer i felt. IPN O&M har ligget helt i front internasjonalt.

Prosjektet har blant annet bidratt til:

  • Styrking av IFE sin forskningsgruppe for PV-systemer.
  • Utvikling av sett av instrumenter, datafiltreringsverktøy og metoder for dataanalyse.
  • Utvikling av datadrevne algoritmer for bestemmelse av soiling og timing av vaskeoperasjoner i felt.
  • Utvikling av datadrevne algoritmer for feilsøk og diagnostikk for solcellepaneler og omformere.
  • En lang rekke vitenskapelige publikasjoner og flere svært synlige bidrag på internasjonale konferanser.
  • Utdanning av 1 PhD-kandidat (Åsmund Skomedal)
  • Utdanning av 1 M.Sc.-kandidat (Øystein Øvrum)
  • Utdanning av en Fulbright-stipendiat fra USA (Scott Adler)

De viktigste funnene fra prosjektet er oppsummert i denne filmen:

Solutions and strategies for O&M of utility-scale solar power plants.mp4 on Vimeo