Hydrogen­teknologi

IFE har vært involvert i hydrogenforskning i over 70 år. Hovedtyngden av IFEs hydrogenforskning er eksperimentelt basert, støttet av avansert modellering og simulering. Forskningen foregår innenfor produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen.

Vår dyptgående kompetanse innenfor hydrogen-verdikjeden i kombinasjon med FoU-aktivitet på energisystemanalyse, strømming- og materialteknologi i tillegg til omfattende aktivitet innen sol- og vindkraft samt batterier, gjør IFE til en verdifull og foretrukket FoU-partner i arbeidet for det grønne skiftet.

IFEs FoU-aktivitet innenfor hydrogen-verdikjeden baserer seg på langsiktige investeringer i forskningsinfrastruktur og kompetanse for å bygge dypkompetanse innen utvalgte tema for deretter å hjelpe industrien med innovasjoner for økt bærekraft gjennom å benytte innovativ teknologi, økt energieffektivitet, redusert bruk av kritisk råmateriale, reduserte kostnader etc.

Selv om IFE dekker det meste av hydrogens verdikjede, bestreber vi oss fortsatt på å være foretrukket partner innenfor utvalgte forskningsområder hvor vi kan gjennomføre FoU-aktiviteter basert på aktivitet i våre egne laboratorier. Les mer om våre FoU-aktiviteter via temalenkene nedenfor.

hydrogen

Hovedtemaer


Hydrogenproduksjon

Water Electrolysis, PEM and Alkaline

Sorption Enhanced Reforming with CCUS (natural-, syn- and biogas)

Ammonia Production and Cracking

Hydrogendistribusjon

Fuel Cell system, PEM

Hydrogen energy System Analysis

Hydrogen in chemical, mineral and metal industry

Annen hydrogenkompetanse

Flow/Phase transition/Multiphase flow/Flow assurance

Material processing/Multiphysics modelling/Testing/Selection/Corrosion, embrittlement, diffusion

Quality of hydrogen (purity, chemical characterization)

Human/Technology/Automation/Digitalisation/ Organisation

Risk, Safety and Security