Event

Dagskurs: Menneske, teknologi og organisasjon (MTO) for NITO-medlemmer

Styrk din forståelse for betydningen av menneskelige og organisatoriske faktorer i design av brukergrensesnitt og operasjon av (sikkerhetskritiske) systemer. Kurset er utviklet av forskere fra IFE med spesialkompetanse på feltet.

Publisert: 4. oktober 2023

Har du noen gang lurt på hvordan samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon påvirker sikkerhet og effektivitet? Ønsker du å forstå hvordan riktig design av brukergrensesnitt til systemer, og spesielt sikkerhetskritiske systemer, kan være avgjørende for å redusere risiko og øke effektivitet?

Kurset skal styrke deltakernes kunnskap om betydningen av menneskelige og organisatoriske faktorer i design av brukergrensesnitt og operasjon av sikkerhetskritiske systemer, samt skape bevissthet om risiko forbundet med å unnlate å ta hensyn til kritiske MTO-faktorer (faktorer i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon).

Dette lærer du:

  • Forståelse for MTO-perspektivet, herunder hvordan dette er forskjellig fra alternative perspektiver og tilnærminger.
  • Innsikt i sentrale begreper som barrierer, menneskelige feilhandlinger og hvordan organisatoriske faktorer påvirker menneskelig prestasjon.
  • Forståelse for brukersentrert designprosess og aktiviteter i ulike faser av et designprosjekt.
  • Kunnskap om de grunnleggende prinsippene for brukersentrert design, menneskelig prestasjon (samt verifisering og validering).
  • Bedre innsikt i når og hvordan HF-metoder bør benyttes for å øke sikkerheten i kontrollromsarbeid

Basert på anvendt forskning

Kurset er solid forankret i anvendte forskningsprosjekter og skarpe industriprosjekter, inkludert kjernekraftindustri, olje- og gassindustri, lufttrafikkontroll, jernbane, maritim virksomhet og fornybar energi. IFE har omfattende erfaring fra forskning på menneskelige aspekter ved nuklær sikkerhet gjennom Halden Reactor Project og OECD NEA Halden Human Technology Organization (HTO) prosjektet [link til siden: https://ife.no/en/project/halden-hto-2/].

Vi vil fokusere på grunnleggende MTO-kunnskaper, inkludert problemstillinger, teorier, prinsipper og praksis knyttet til MTO, samt Human Factors (HF) aspekter ved tekniske systemer og miljøer.

For å sikre høy kvalitet i undervisningen vil kurset benytte seg av ekspertisen til flere forskere ved IFE, som hver bidrar med sin spesialkompetanse på de ulike temaene. Dette gir deltakerne muligheten til å lære fra de beste innen sine fagområder, og sikrer at kurset er i tråd med den nyeste og mest relevante kunnskapen innen MTO.

Kursinnhold

  • Menneske-Teknologi-Organisasjon perspektivet (Alf Ove Braseth)
  • Brukersentrert designprosess (Lars Hurlen)
  • Driftsmodeller og arbeidssystemdesign (organisatoriske faktorer i design) (Asgeir Drøivoldsmo)
  • Design av menneske-maskin-grensesnitt (HMI), interaksjonsdesign (med fokus på sikkerhetskritiske miljøer) (Lars Hurlen)
  • Verifikasjon- og valideringsprosess (Per Øivind Braarud)

Meld deg på kurset i dag og vær rustet med kunnskapen som kan gjøre en forskjell! Se mer informasjon om kurs og påmelding på NITOs hjemmeside