Event

Dagskurs: Menneske, teknologi og organisasjon (MTO) for NITO-medlemmer

NB! Dette kurset blir utsatt til april 2024. Konkret dato for gjennomføring og påmelding kommer senere.

Publisert: 4. oktober 2023

Styrk din forståelse for betydningen av menneskelige og organisatoriske faktorer i design av brukergrensesnitt og operasjon av (sikkerhetskritiske) systemer. Kurset er utviklet av forskere fra IFE med spesialkompetanse på feltet.

Har du noen gang lurt på hvordan samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon påvirker sikkerhet og effektivitet? Ønsker du å forstå hvordan riktig design av brukergrensesnitt til systemer, og spesielt sikkerhetskritiske systemer, kan være avgjørende for å redusere risiko og øke effektivitet?

Kurset skal styrke deltakernes kunnskap om betydningen av menneskelige og organisatoriske faktorer i design av brukergrensesnitt og operasjon av sikkerhetskritiske systemer, samt skape bevissthet om risiko forbundet med å unnlate å ta hensyn til kritiske MTO-faktorer (faktorer i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon).

Dette lærer du:

  • Forståelse for MTO-perspektivet, herunder hvordan dette er forskjellig fra alternative perspektiver og tilnærminger.
  • Innsikt i sentrale begreper som barrierer, menneskelige feilhandlinger og hvordan organisatoriske faktorer påvirker menneskelig prestasjon.
  • Forståelse for brukersentrert designprosess og aktiviteter i ulike faser av et designprosjekt.
  • Kunnskap om de grunnleggende prinsippene for brukersentrert design, menneskelig prestasjon (samt verifisering og validering).
  • Bedre innsikt i når og hvordan HF-metoder bør benyttes for å øke sikkerheten i kontrollromsarbeid

Basert på anvendt forskning

Kurset er solid forankret i anvendte forskningsprosjekter og skarpe industriprosjekter, inkludert kjernekraftindustri, olje- og gassindustri, lufttrafikkontroll, jernbane, maritim virksomhet og fornybar energi. IFE har omfattende erfaring fra forskning på menneskelige aspekter ved nuklær sikkerhet gjennom Halden Reactor Project og OECD NEA Halden Human Technology Organization (HTO) prosjektet [link til siden: https://ife.no/en/project/halden-hto-2/].

Vi vil fokusere på grunnleggende MTO-kunnskaper, inkludert problemstillinger, teorier, prinsipper og praksis knyttet til MTO, samt Human Factors (HF) aspekter ved tekniske systemer og miljøer.

For å sikre høy kvalitet i undervisningen vil kurset benytte seg av ekspertisen til flere forskere ved IFE, som hver bidrar med sin spesialkompetanse på de ulike temaene. Dette gir deltakerne muligheten til å lære fra de beste innen sine fagområder, og sikrer at kurset er i tråd med den nyeste og mest relevante kunnskapen innen MTO.

Kursinnhold

  • Menneske-Teknologi-Organisasjon perspektivet (Alf Ove Braseth)
  • Brukersentrert designprosess (Lars Hurlen)
  • Driftsmodeller og arbeidssystemdesign (organisatoriske faktorer i design) (Asgeir Drøivoldsmo)
  • Design av menneske-maskin-grensesnitt (HMI), interaksjonsdesign (med fokus på sikkerhetskritiske miljøer) (Lars Hurlen)
  • Verifikasjon- og valideringsprosess (Per Øivind Braarud)

Meld deg på kurset i dag og vær rustet med kunnskapen som kan gjøre en forskjell! Se mer informasjon om kurs og påmelding på NITOs hjemmeside