Olav Sendstad

Faggruppeleder Strømningsmodellering / Forskningsleder
  • Strømningsteknikk