Alexandra Fernandes

Seniorforsker
  • Menneske og automasjon