Hydrogenteknologi

Avdeling for hydrogenteknologi utfører forskning i hele verdikjeden, fra hydrogenproduksjon til lagring av hydrogen og bruk av brenselceller. IFEs forskningsmiljø er også det norske kompetansesenteret for nøytron-basert materialkarakterisering.

Materialteknologi icon

Materialteknologi

Nukleærteknologi icon

Nukleærteknologi

IFE har i flere ti-år hatt en ledende nasjonal og internasjonal posisjon på sentrale forskningsområder innen materialer, komponenter og systemer for bruk av hydrogen som energibærer.   Sentrale forskningsoppgaver i Hydrogenavdelingen er:

  • Produksjon av hydrogen via vannelektrolyse
  • Lagring av hydrogen i faste materialer, metallhydrider
  • Lagring av flytende hydrogen
  • Testing og karakterisering av brenselceller
  • Modellering av hydrogensystemer

Forskningsaktivitetene er i stor grad eksperimentell, og avdelingen har tilgang til egnelaboratorier og avanserte eksperimentelle oppsett:

I tillegg leder Hydrogenavdelingen FME MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems), som adresserer både batteri- og hydrogenforskning.

I Norge har vi jobbet med nøytronforskning i flere ti-år, og bruk og metodisk kompetanse har vært sentral for mange av forskerne i Avdeling for hydrogenteknologi. Anleggene tilknyttet JEEP II reaktoren på Kjeller ble i 2016 anerkjent som nasjonal forskningsinfrastruktur for nøytronforskning gjennom etableringen av forskningssenteret NcNeutron, Norwegian Center for Neutron Research (lenke). Da JEEP II reaktoren ble lagt ned i 2019, ble det startet en prosess for å flytte NcNeutron til et annet Europeisk anlegg, og vi har nå en avtale med PSI i Sveits som gir norske forskere en unik tilgang til noe av Europas mest moderne instrumentering.

En av de største investeringene i Europa innen forskning skjer nå med byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde, European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige. ESS vil være revolusjonerende for utvikling og forståelse av nye materialer. Anlegget som vil koste mer enn 30 milliarder kroner, har betydelig norsk finansiering. Når ESS står ferdig vil vi blant annet kunne forvente å få mye bedre forståelse av proteinene rundt virus som forårsaker alvorlig sykdommer hos mennesker, og forståelse av materialer for lagring av energi i både batterier og hydrogensystemer. Kompetansemiljøet vi har ved IFE er helt sentral for norsk framtidig bruk av ESS. Avdeling for hydrogenteknologi deltar som en viktig partner i utvikling og konstruksjon av to av de 15 avanserte instrumentene.

Få mer informasjon om avdelingen på våre engelske nettsider>

Kontakt

974 08 844

Relaterte artikler

Kontakt