Digital konferanse om anvendt kunstig intelligens

Publisert: 11. september 2020

AI + konferansen og arenaen skal være en felles plattform for AI-virksomhet, vitenskap og teknologi. Vi presenterer et webinar over tre dager med de beste foredragsholderne om en rekke emner innen anvendt AI. Deltakelse er gratis.

Formålet med AI + er å tilby norske så vel som internasjonale miljøer en arena for kompetansedeling og samhandling innen kunstig intelligens, som vil gi et solid grunnlag for å lykkes med datastyrt økonomi og innovasjon. AI-samfunnet vil samle problemholdere og problemløsere for å fremme potensialet i AI på tvers av næringsliv, vitenskap og teknologi. Ved å dypt integrere AI-teknologi har vi som mål å skape reelle fordeler for samfunnet.

Den internasjonale konferansen om anvendt kunstig intelligens (ICAPAI 2020) tar sikte på å tilby et internasjonalt forum for å dele kunnskap og resultater i teori, metodikk og anvendelser av kunstig intelligens og maskinlæring i industrielle / virkelige omgivelser. Konferansen vil gi en plattform for forskere og utøvere fra både akademia og industri for å møte og dele informasjon om banebrytende utvikling innen feltet.

For mer informasjon om og påmelding til webinaret 17. september 2020, besøk ICAPAIs nettsted.