Sentrale målsetninger:

  • Utvikle og implementere et veikart for strategisk forskning og undervisningssamarbeid mellom IFE, HIØ, NTNU og Virginia Tech.
  • Utvikle avanserte master- og ph.d.-kurs om helhetlig cybersecurity.
  • Organisere mobilitetsopphold for forskere og studenter.
  • Organisere årlige industrielle verksteder om nettverkssikkerhet.

​​​​​​​​​​​​​​
Oppsummering av prosjektet:
Sikring av kritisk infrastruktur er av nasjonal interesse og krever høy grad av sikkerhet. Norge og mange andre nasjoner står overfor utfordringer som krever flere fagressurser med kompetanse innen cyber security. Behovet for denne kompetansen er angitt som et av de strategiske målene i Norges nasjonale cyber security-strategi. I Norge har få utdanningsinstitusjoner omfattende nettbaserte sikkerhetsprogrammer eller kurs, og de fleste tilgjengelige emner er innenfor IT-cyber security og ikke på industrielle kontrollsystemer (ICS). Det er også behov for å ta inn organisatoriske og menneskelige aspekter av cyber security.

RECYCIN-prosjektet vil assimilere kompetansen og gjøre det mulig for Norges og USAs partnerinstitusjoner å støtte utviklingen av en state-of-the akademisk infrastruktur. Prosjektet vil koble utdanning med industrielle behov og forskningsinstitutter med institusjoner for høyere utdanning for både å gi avansert forskning og utdanning i cyber security.

INTPART er Forskningsrådets internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon. INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer og institusjoner i åtte prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.  INTPART er et samarbeid mellom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og Forskningsrådet.

https://www.forskningsradet.no/en/about-the-research-council/programmes/intpart.