Blått hav, grønn fremtid – nasjonale og internasjonale muligheter

Publisert: 8. juni 2021

Regjeringen satser på utvikling av bærekraftige og utslippsfrie løsninger for å møte verdens miljøutfordringer og styrke de norske havnæringenes konkurranseevne.

– Vi har bevilget betydelige midler for å skape større verdier og flere arbeidsplasser i havnæringene. Omtrent 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv skapes i havnæringene og utviklingen i havnæringene går imponerende raskt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Klima- og miljøvennlig skipsfart er blant regjeringens satsingsområder. I dag er norske aktører verdensledende innen grønn skipsfart, og internasjonale aktører etablerer seg i Norge for å ta del i utviklingen. Over 70 av fergene her til lands har hel- eller del-batterielektriske fremdriftssystemer. I 2022 starter den første hydrogen-elektriske fergen opp, og det første amoniakk-fartøyet skal stå driftsklart i offshoresektoren i 2024.

Havvind  er et annet område som vektlegges i rapporten. Et av målene med den norske politikken for vindkraft til havs er å bygge opp under norske eksportbedrifters mulighet til å konkurrere i et voksende globalt marked, samt legge til rette for en god ressursforvaltning på sikt. Norge har et særlig konkurransefortrinn når det gjelder flytende havvind, basert på den sterke maritime sektoren vår og erfaring fra petroleumssektoren. Hywind Tampen, som vil bli verdens største flytende havvindpark, er under utbygging, med tilskudd på 2,3 milliarder kroner fra Enova.

Forskning og utvikling av ny teknologi er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst og utnytte potensialet for videre verdiskaping i havnæringene.

Eksempler på IFEs kompetanse og bidrag:

  •  IFE har jobbet med FoU innen vindenergi i 40 år. Offshore vindturbiner har vært primærfokuset de siste 12 årene. Vi har betydelig erfaring med de fleste offshore vindturbinkonsepter, både bunnfaste og flytende. Vi utvikler og/eller analyserer komplette vindturbiner til havs og deres komponenter samt designer detaljerte realistiske vindturbiner for industrien som de kan bruke til intern FoU. Vår spesialitet er simuleringer av vindturbiner til havs. https://ife.no/en/division/wind-energy/
  • IFE har et sterkt forskningsmiljø på hydrogen og bidrar blant annet i prosjektet HyCare med internasjonale forskningspartnere.
  • IFE leder FME MoZEES, som fokuserer på verdikjeder for batterier og hydrogen, systemer og applikasjoner der Norge kan ta en ledende posisjon i fremtiden, blant annet innen maritim transport.
  • IFE har blant annet gjennomført Human Factors (HF) analyser for Equinor i forbindelse med integrering av vindkraft til olje- og gassplattformer i Gullfaks- og Snorre-feltene. https://ife.no/equinor-hywind-tampen-human-factors/
  • IFE er partner i H2 Cluster, en nasjonal klynge med 37 norske og internasjonale partnere. Klyngen ønsker å samle et fragmentert hydrogenaktørbilde rundt en kraftfull satsing på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig omstilling, verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser. Den utvikle et nasjonalt marked for hydrogenteknologi, og skalere for økt eksport.