Equinor Hywind Tampen – Human Factors

Publisert: 11. mars 2019

Illustrasjon: Equinor

Equinor skal, gjennom Hywind Tampen prosjektet, erstatte elektrisk energi generert av gassturbiner med kraft fra en flytende havvindpark for å redusere CO2-utslipp. Vindparken vil bli koblet til Gullfaks A og Snorre A i en ringløsning med til sammen 11 vindturbiner. De eksisterende gassturbinene vil være nødvendig for reservekraft og for å balansere effektfluktuasjonene som forårsakes av varierende vind, men hovedsakelig skal kraften komme fra vind. Dette innebærer et behov for et godt samspill i organisasjonen for å optimalisere kraftbruk og redusere CO2-utslipp.

 

IFE har fått i oppdrag å gjennomføre en Human Factors (HF)-analyse som fokuserer på oppgaver og samspill mellom de sentrale rollene som vil ha ansvar for kontroll og overvåkning av vindparken og styring av kraftsystemet som består av kombinert kraft fra vind-og gassturbiner. De sentrale rollene inkluderer kontrollromsoperatører og kraftstasjonsoperatører på Gullfaks A og C og Snorre A og B plattformene, samt Equinors Wind Farm Control Room og Siemens Gamesa Wind Control Room (vindturbin leverandør).

 

Målet med HF-analysen er blant annet å identifisere og vurdere:

  • nødvendige kontroll- og overvåkingsfunksjoner
  • oppgaver som vil være nødvendige for Equinor å utføre for å oppnå en effektiv drift
  • allokering av funksjoner og oppgaver (mellom roller og til automasjon),
  • informasjonsbehov mellom roller og fra HMI-systemer (Human Machine Interface)
  • vurdere behov for samarbeid mellom de sentrale rollene.

 

IFEs arbeid med HF-analysen startet i slutten av september 2018 og ferdigstilles våren 2019. I prosjektperioden har vi gjennomført seks workshops med over 20 personer fra ulike roller i Equinor. Fra IFE har følgende ressurser deltatt:

  • Linda Sofie Lunde-Hanssen, prosjektleder (Kontrollrom og interaksjonsdesign, CRI)
  • Jan Erik Farbrot (Anvendt Data Science, ADS)
  • Per Kristiansen (Kontrollrom og interaksjonsdesign, CRI)
  • Roy Stenbro (Vindenergi, VIND)

 

Les mer om: Hywind Tampen-prosjektet.