Åpning av senter for nukleær forskning

Tidligere i år tildelte regjeringen gjennom Forskningsrådet 200 millioner kroner over åtte år til opprettelsen av et nytt senter for nukleær forskning.

Publisert: 22. august 2023

Foto: Stein Johnsen, Contentvideo